Przejdź do treści

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji MOD.03 PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH

Cel wsparcia

Nauka wytwarzania oraz konfekcjonowania wyrobów odzieżowych w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla zawodu krawiec (753105), jako kwalifikacji pełnej MOD.03 „PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH.

Grupa docelowa

Uczestnikami kwalifikacyjnego kursu zawodowego może zostać 12 osób dorosłych chcących nabyć lub uzupełnić swoje kompetencje, kwalifikacje zawodowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Kryteria uczestnictwa

Uczestnikami kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą zostać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • osoby posiadające świadectwo ukończenia gimnazjum;
  • lub osoby posiadające świadectwo ukończenia 8 – letniej szkoły podstawowej;
  • lub osoby posiadające świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, liceum lub studiów.

Forma kształcenia

Zajęcia będą odbywać się w terminie od 02.09.2022 r. do 15.04.2023 r. przez 494 godzin zajęć (124 godzin zajęć teoretycznych, 370 godzin zajęć praktycznych).

Zakres kursu

  • bezpieczeństwo i higiena pracy w branży odzieżowej;
  • język obcy zawodowy w branży odzieżowej;
  • materiałoznawstwo odzieżowe;
  • technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych;
  • podstawy projektowania i konstrukcji odzieży;
  • wykonywanie wyrobów odzieżowych i usługi krawieckie.

Zakończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Osoba, która zaliczy kurs otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu. Uprawnia ono do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.