Przejdź do treści

Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie STYLIZACJI I BARBERSTWA

Cel wsparcia

Nauka projektowania fryzur zgodna z metodą Pivot Point (lub równoważna) w ramach kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie STYLIZACJI I BARBERSTWA.

Grupa docelowa

Uczestnikami kursu mogą zostać 24 osoby dorosłe chcące nabyć lub uzupełnić swoje kompetencje, kwalifikacje zawodowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Kryteria uczestnictwa

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby posiadające zawód fryzjera lub technika usług fryzjerskich, ze względu na konieczność posiadania podstawowych umiejętności fryzjerskich – pożądane doświadczenie zawodowe.

Forma kształcenia

Zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach po 60 godzin zajęć (12 godzin zajęć teoretycznych, 48 godzin zajęć praktycznych).

Zakres kursu

 • stylizacja długich włosów;
 • techniki barberskie;
 • projektowanie fryzur;
 • praca na główkach treningowych.

Efekty kształcenia

 • poznanie nowych kolekcji fryzur, stare i nowe techniki w stylizacji długich włosów, upięcia i koki na każdą okazję;
 • umiejętność zastosowania zasad krótkich strzyżeń męskich i stylizacja zarostu z elementami barberingu;
 • technika planarna strzyżenia męskiego z technikami fakturowania;
 • umiejętność projektowania fryzur – wiedza oparta na kształtach, formach i analizie kolorystycznej;
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z geometrii strzyżeń, koloryzacji i stylizacji włosów w projektowaniu fryzury i jej indywidualnym dopasowaniu do potrzeb klienta.

Materiały dydaktyczne

W celu realizacji kursu uczestnikom zostaną udostępnione poniższe materiały umożliwiające naukę:

 • główki fryzjerskie;
 • główki fryzjerskie do upięć;
 • główki magnetyczne do form strzyżenia;
 • przestrzenne modele form strzyżenia;
 • zestaw książek.

Ubrania robocze i środki ochrony osobistej

Uczestnicy kursu zostaną nieodpłatnie zaopatrzeni w ubrania robocze i środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji zajęć praktycznych.

Zakończenie kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym uczestnik projektu otrzymuje certyfikat zaświadczający o uzyskaniu kwalifikacji z tematyki kursu wystawiony przez realizatora.

Absolwenci kursu podchodzą do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy prowadzone będą przez – IEES (International Examination and Evaluation System) Fundacja „Europa House”.