Projekt finansowany z Unii Europejskiej
Przejdź do treści

Czas na fachowców Wpisy

Przeprowadzenie kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu „Czas na fachowców”

Informujemy, że na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano postępowanie dotyczące „Przeprowadzenia kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu „Czas…

Komentarze wyłączone

Rozpoczęcie rekrutacji

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników na poszczególne formy wsparcia w ramach projektu „Czas na fachowców”.

Komentarze wyłączone