Projekt finansowany z Unii Europejskiej
Przejdź do treści

Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie STRZYŻEŃ I KOLORYZACJI

Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie STRZYŻEŃ I KOLORYZACJI

Cel wsparcia

Nauka projektowania fryzur zgodna z metodą Pivot Point (lub równoważna) w ramach kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie STRZYŻEŃ I KOLORYZACJI.

Grupa docelowa

Uczestnikami kursu mogą zostać 24 osoby dorosłe chcące nabyć lub uzupełnić swoje kompetencje, kwalifikacje zawodowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Kryteria uczestnictwa

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby:

 • posiadające zawód fryzjera lub technika usług fryzjerskich, ze względu na konieczność posiadania podstawowych umiejętności fryzjerskich – pożądane doświadczenie zawodowe;
 • lub posiadające zaświadczenie swojego pracodawcy o aktualnym zatrudnieniu i jego kontynuacji po ukończeniu kursu na stanowisku zgodnym z tematyką kursu (wzór – Załącznik nr 13).

Forma kształcenia

Zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach po 60 godzin zajęć (12 godzin zajęć teoretycznych, 48 godzin zajęć praktycznych).

Zakres kursu

 • strzyżenia damskie;
 • strzyżenia kreatywne;
 • strzyżenia męskie;
 • koloryzacja dopasowana do form strzyżenia;
 • praca na główkach treningowych i pasemkach włosów.

Efekty kształcenia

 • poznanie systemu Pivot Point, formy, kształty, procedury strzyżeń, które pozwolą na uzupełnienie wiedzy o geometrii strzyżeń i na kreatywną pracę w salonie;
 • wykorzystanie wiedzy z geometrii strzyżeń przy wykorzystaniu najnowszych kolekcji fryzur przygotowywanych przez międzynarodowy team edukatorów;
 • poznanie form planarnych strzyżenia męskiego i najnowsze trendy fryzjerstwa oparte na kolekcji fryzur;
 • umiejętność projektowania koloru i technik koloryzacji dopasowanych do projektu strzyżenia w oparciu o kolekcje fryzur.

Materiały dydaktyczne

W celu realizacji kursu uczestnikom zostaną udostępnione poniższe materiały umożliwiające naukę:

 • główki fryzjerskie;
 • pasemka do koloryzacji typu Hair Swatch;
 • główki magnetyczne do form strzyżenia;
 • przestrzenne modele form strzyżenia;
 • zestaw książek.

Ubrania robocze i środki ochrony osobistej

Uczestnicy kursu zostaną nieodpłatnie zaopatrzeni w ubrania robocze i środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji zajęć praktycznych.

Harmonogram kursu

Zakończenie kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym uczestnik projektu otrzymuje certyfikat zaświadczający o uzyskaniu kwalifikacji z tematyki kursu wystawiony przez realizatora.

Absolwenci kursu podchodzą do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy prowadzone będą przez – IEES (International Examination and Evaluation System) Fundacja „Europa House”.