Projekt finansowany z Unii Europejskiej
Przejdź do treści

Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie LIFTINGU I LAMINACJI RZĘS

Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie LIFTINGU I LAMINACJI RZĘS

Cel wsparcia

Nauka laminacji rzęs i stylizacji rzęs metodą przedłużania 1 do 1, 2 do 1, 3 do 1 oraz henny pudrowej w ramach kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie LIFTINGU I LAMINACJI RZĘS.

Grupa docelowa

Uczestnikami kursu mogą zostać 24 osoby dorosłe chcące nabyć lub uzupełnić swoje kompetencje, kwalifikacje zawodowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Kryteria uczestnictwa

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby:

 • posiadające zawód fryzjera, technika usług fryzjerskich lub technika usług kosmetycznych ze względu na konieczność posiadania podstawowej wiedzy z zakresu budowy skóry i włosów;
 • lub posiadające świadectwo szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej, które potwierdzi zaliczenie przedmiotu biologia na poziomie minimum dostatecznym
 • lub posiadające zaświadczenie swojego pracodawcy o aktualnym zatrudnieniu i jego kontynuacji po ukończeniu kursu na stanowisku zgodnym z tematyką kursu (Wzór – Załącznik nr 13).

Warunek konieczny uczestnictwa: wyrażenie zgody na wykonywanie na sobie zabiegów objętych tematyką kursu (zasada, że raz się jest wykonującym zabieg, a raz modelem).

Forma kształcenia

Zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach po 60 godzin zajęć (12 godzin zajęć teoretycznych, 48 godzin zajęć praktycznych).

Zakres kursu

 • Laminacja i stylizacja rzęs metodą przedłużania:
  • 1 do 1;
  • 1 do 2;
  • 3 do 1.
 • Henna pudrowa.

Efekty kształcenia

 • umiejętność prowadzenia wywiadu z klientem przed zabiegami upiększającymi okolic oczu: oczekiwania klienta, przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu, wskazania do zabiegu i przygotowanie stanowiska i klienta do zabiegu;
 • znajomość budowy włosa, technik laminacji rzęs, przedłużania i stylizacji rzęs oraz geometrii i henny pudrowej brwi;
 • umiejętność zastosowania poznanej wiedzy w praktyce, uczestnik umie wykonać laminację rzęs, stylizację i przedłużania rzęs metodami 1 do 1, 2 do 1, 3 do 1 oraz hennę pudrową.

Materiały dydaktyczne

W celu realizacji kursu uczestnikom zostaną udostępnione poniższe materiały umożliwiające naukę:

 • zestaw do laminacji rzęs;
 • zestaw pęset i akcesoriów;
 • henna pudrowa.

Ubrania robocze i środki ochrony osobistej

Uczestnicy kursu zostaną nieodpłatnie zaopatrzeni w ubrania robocze i środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji zajęć praktycznych.

Harmonogram kursu

Zakończenie kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym uczestnik projektu otrzymuje certyfikat zaświadczający o uzyskaniu kwalifikacji z tematyki kursu wystawiony przez realizatora.

Absolwenci kursu podchodzą do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy prowadzone będą przez – IEES (International Examination and Evaluation System) Fundacja Europa House