Projekt finansowany z Unii Europejskiej
Przejdź do treści

O projekcie

O projekcie

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Priorytet: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Całkowita wartość projektu (PLN): 576 740,00

Poziom dofinansowania (%): 95%

Kwota dofinansowania (PLN): 519 066,00

Czas realizacji projektu: od 01.06.2022 do 30.06.2023

Skrócony opis projektu: Projekt skierowany jest do grupy 124 osób dorosłych. Głównym celem Projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia poprzez nabycie lub uzupełnienie kompetencji kluczowych, kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy przez osoby zamieszkałe w województwie śląskim (podejmujące powyższe działania z własnej inicjatywy), w tym wśród absolwentów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia wśród osób dorosłych poprzez nabycie lub uzupełnienie kompetencji kluczowych, kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy przez 124 osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące w woj. śląskim (podejmujące powyższe działania z własnej inicjatywy), dzięki organizacji kwalifikacyjnych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (kursy inne – wymienione w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534)

Cele szczegółowe:

  • nauka wytwarzania oraz konfekcjonowania wyrobów odzieżowych w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla zawodu krawiec (753105), jako kwalifikacji pełnej MOD.03 „PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH;
  • nauka projektowania fryzur zgodna z metodą Pivot Point (lub równoważna) w ramach kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w zakresie STRZYŻEŃ I KOLORYZACJI;
  • nauka projektowania fryzur zgodna z metodą Pivot Point (lub równoważna) w ramach kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w zakresie STYLIZACJI I BARBERSTWA;
  • nauka laminacji rzęs i stylizacji rzęs metodą przedłużania 1 do 1, 2 do1, 3 do 1 oraz henny pudrowej w ramach kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w zakresie LIFTINGU I LAMINACJI RZĘS;
  • nabycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia (z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem), w ramach kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w zakresie OBSŁUGI WÓZKA JEZDNIOWEGO;
  • nabycie uprawnień elektrycznych (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kW), w ramach kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w zakresie UPRAWNIEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1kV.