Nabór na wolne stanowisko pracy Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej zatrudni nauczyciela praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej

  • zatrudnienie na rok na podstawie umowy na zastępstwo,
  • zatrudnienie od 1 kwietnia 2022 r.,
  • pełny etat: 20 godzin tygodniowo,
  • wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
  • wymagane wykształcenie i kwalifikacje zgodne z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz Rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 z późn zm.).

Dokumenty należy składać do 31 marca 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI