Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2024

Numer referencyjny postępowania: CKZ.2701.4.2023

Tryb postępowania: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Ilość części: 2

Termin składania: 6 grudnia 2023, godz 09:00

Termin otwarcia: 6 grudnia 2023, godz 09:30

CPV:

15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
03142500-3 - Jaja
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 - Różne produkty spożywcze

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2cf736c-8db7-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Załączniki