Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2024

Numer referencyjny postępowania: 2023/BZP 00465749

Tryb postępowania: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Ilość części: 7

Termin składania: 8 listopada 2023, godz 09:00

Termin otwarcia: 8 listopada 2023, godz 09:30

CPV:

03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03142500-3 Jaja
03200000-3 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15250000-5 Owoce morza
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
15320000-7 Soki owocowe i warzywne
15331170-9 Warzywa mrożone
15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 Produkty mleczarskie
15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 Różne produkty spożywcze
15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15911000-7 Napoje spirytusowe

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1ee5c33b-7248-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Załączniki