Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2023

Tytuł zamówienia: Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2023

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji

Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:00

Numer zgłoszenia: CKZ.2701.3.2022

CPV:

03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03142500-3 Jaja
03200000-3 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15250000-5 Owoce morza
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
15320000-7 Soki owocowe i warzywne
15331170-9 Warzywa mrożone
15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 Produkty mleczarskie
15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 Różne produkty spożywcze
15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15911000-7 Napoje spirytusowe

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27a87d19-67c7-4c01-8757-a623c872fe93

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Załączniki