Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.:„Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2022.”

Nr sprawy: CKZ.2701.1.2021

Otwarcie ofert w dniu 8.11.2021 r., godz. 10:15

Nr ofertyNazwa i adres WykonawcyCena ofertowa zamówienia brutto Część Nr 1 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsneCena ofertowa zamówienia brutto Część Nr 2 RybyCena ofertowa zamówienia brutto Część Nr 3 Produkty mleczarskie, jajaCena ofertowa zamówienia brutto Część Nr 4 Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, warzywa przetworzoneCena ofertowa zamówienia brutto Część Nr 5 PieczywoCena ofertowa zamówienia brutto Część Nr 6 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwaCena ofertowa zamówienia brutto Część Nr 7 Soki, napoje, napoje alkoholowe
 1. Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak ul. Ks.J. Niedzieli 51A 41-710 Ruda Śląska 39 738,00  6 942,00  25 831,00  35 314,95  7 455,00  40 847,30 9 345,00

 

ZAŁĄCZNIKI