ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) dla zapytania ofertowego: dla zapytania ofertowego: Sprzedaż i dostawa jednorazowych pojemników, sztućców i akcesoriów do pakowania żywności na potrzeby Warsztatu Gastronomicznego CKZ w Rudzie Śląskiej w roku 2024

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę jednorazowych pojemników, sztućców i akcesoriów do pakowania żywności na potrzeby Warsztatu Gastronomicznego CKZ w Rudzie Śląskiej w roku 2024, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. PACKMAN Sp. z o. o
  ul. Przemysłowa 4
  05-119 Łajski
  cena ofertowa: 849,46 zł brutto
 2. Hurtownia Opakowań JANG II
  ul. Tyska 9
  40-649 Katowice
  oferta nie została w całości wyceniona – ulega odrzuceniu
 3. MARKUS II DYSTRYBUCJA HURTOWNIA OPAKOWAŃ TOMASZ WEPS
  ul. Repecka 49H
  42-603 Tarnowskie Góry
  oferta wpłynęła po terminie składania ofert – ulega odrzuceniu

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę: 

PACKMAN Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 4
05-119 Łajski
cena ofertowa: 849,46 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 05.02.2024 r.

Załączniki