ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) dla zapytania ofertowego: dla zapytania ofertowego: Sprzedaż i dostawa ŚRODKÓW CZYSTOŚCI do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2024

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę ŚRODKÓW CZYSTOŚCI do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o.
  ul. Żelazna 4
  41-709 Ruda Śląska
  cena ofertowa: 2 657,80 zł brutto
 2. MARPOL SZLENCKA Sp. z o.o.
  ul. Michałkowicka 51
  41-103 Siemianowice Śląskie
  cena ofertowa: 2 335,34 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę: 

MARPOL SZLENCKA Sp. z o.o.
ul. Michałkowicka 51
41-103 Siemianowice Śląskie
cena ofertowa: 2 335,34 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 28.12.2023 r.

Załączniki