ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) dla zapytania ofertowego: dla zapytania ofertowego: Zakup i dostawa Produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6,41-709 Ruda Śląska, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. TRAPEX Sp. z o.o.
  ul. Bytomska 118B
  41-803 Zabrze
  cena ofertowa: 16 409,17 zł brutto
 2. P.H.U. „Anna” Anna Michalak
  ul. Leśna 5B
  41-706 Ruda Śląska
  cena ofertowa: 20 230,00 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę: 

TRAPEX Sp. z o.o.
ul. Bytomska 118B
41-803 Zabrze
cena ofertowa: 16 409,17 zł brutto

Zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia nastąpi w dniu dzisiejszym tj. 13.11.2023 r.

Załączniki