ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) dla zapytania ofertowego: dla zapytania ofertowego: Sprzedaż i dostawa MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2024

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH na rok 2024 do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6,41-709 Ruda Śląska, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. Partner w Biurze Sp. z o.o.
  ul. Ogrodowa 5
  41-803 Zabrze
  cena ofertowa: 6 273,59 zł brutto
 2. Sigma Joanna Rąpała
  ul. Kolejowa 7
  74-500 Chojna
  cena ofertowa: 4 998,72 zł brutto
 3. KOMATECH S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk
  ul. Wojska Polskiego 8
  43-190 Mikołów
  cena ofertowa: 4 708,44 zł brutto
 4. Well Done, Michał Woźniak
  ul. Kobyłczyce 108a
  42-244 Mstów
  cena ofertowa: 5 430,45 zł brutto
 5. DMD Tonery Sp. z o.o.
  al. Sikorskiego 2/7
  35-304 Rzeszów
  cena ofertowa: 5 245,95 zł brutto
 6. J-P Sp. z o.o.
  ul. Serwituty 14,
  02-233 Warszawa
  cena ofertowa: 4 947,06 zł brutto
 7. Praxis Łódź Pilecka i Petlak Sp. jawna
  ul. Przędzalniana 35
  30-035 Łódź
  cena ofertowa: 4 998,72 zł brutto
 8. F.H.U. „CONTRAKT” Adam Goik
  ul. Karpacka 11
  40-216 Katowice
  cena ofertowa: 7 705,95 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę: 

KOMATECH S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk
ul. Wojska Polskiego 8
43-190 Mikołów
cena ofertowa: 4 708,44 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 28.12.2023 r.

Załączniki