ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) dla zapytania ofertowego: Konserwacja i serwis systemów zabezpieczeń technicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2024

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na Konserwację i serwis systemów zabezpieczeń technicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2024, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

L.p   Nazwa Wykonawcy  Cena ofertowa za jednorazową usługę konserwacji systemu zabezpieczeń technicznych  Cena ofertowa zamówienia za jednorazową usługę serwisu systemu zabezpieczeń technicznych (cena za roboczogodzinę serwisanta)  Koszt dojazdu do obiektu (cena ma zawierać jednorazowy koszt dojazdu do najdalej położonego od Państwa siedziby obiektu CKZ) 
Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto
 1. ERA Sp. z o.o. ul. Katowicka 16 B 41-500 Chorzów 332,10 zł 270,00 zł 86,10 zł 70,00 zł 51,66 zł 42,00 zł
 2. IST Integracja Systemów Teletechnicznych Sp. z o.o. ul. Wandy 16 40-322 Katowice 922,50 zł 750,00 zł 86,10 zł 70,00 zł 49,20 zł 40,00 zł

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę: 

ERA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 16 B
41-500 Chorzów

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 28.12.2023 r.

Załączniki