ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) dla zapytania ofertowego: Naprawa schodów i remont sali konferencyjnej w budynku Warsztatu Gastronomicznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Glinianej 2.

Znak sprawy: CKZ.2700.02.2022

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na Naprawę schodów i remont sali konferencyjnej w budynku Warsztatu Gastronomicznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Glinianej 2, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. Zakład Remontowo – Budowlany „KLATBUD” – Krzysztof Klatka
  ul. Wojska Polskiego 79
  41-603 Świętochłowice
  cena ofertowa: 49 500,00 zł brutto
 2. F.H.U. PRAGMA SYSTEM, Arkadiusz Świtała
  ul. 11 Listopada 61/18
  41-500 Chorzów
  cena ofertowa: 57 000,00 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę: Zakład Remontowo – Budowlany „KLATBUD” – Krzysztof Klatka ul. Wojska Polskiego 79 41-603 Świętochłowice cena ofertowa: 49 500,00 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 14.07.2022 r.

ZAŁĄCZNIKI