ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) dla zapytania ofertowego: Sprzedaż i dostawa ŚRODKÓW CZYSTOŚCI do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2022

Znak sprawy: CKZ.2700.13.2021

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę ŚRODKÓW CZYSTOŚCI do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6,41-709 Ruda Śląska, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. Firma Handlowa „DELTA”
  ul. Teatralna 6
  41-170 Ruda Śląska
  cena ofertowa: 5 324,11 zł brutto
 2. Firma Handlowa „MARPOL” Marcin Szlencka, Aleksandra Szlencka s.c.
  ul. Michałkowicka 51
  41-100 Siemianowice Śląskie
  cena ofertowa: 2 290,81 zł brutto
 3. Firma „Greg-Pol” Jolanta Nowak
  ul. Sportowa 25/7
  41-608 Świętochłowice
  cena ofertowa: 1 924,67 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę: Firma „Greg-Pol” Jolanta Nowak ul. Sportowa 25/7 41-608 Świętochłowice

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 13.01.2022 r.

ZAŁĄCZNIKI