ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz.1919, z późn.zm.).

dla zapytania ofertowego: Wymiana konstrukcji dachu oraz naświetli w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na „Wymiana konstrukcji dachu oraz naświetli w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6” zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

  1. Zakład Remontowo – Budowlany „KLATBUD” – Krzysztof Klatka, ul. Wojska Polskiego 79, 41-603 Świętochłowice, cena ofertowa: 33 087,00 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę Zakład Remontowo - Budowlany „KLATBUD” – Krzysztof Klatka, ul. Wojska Polskiego 79, 41-603 Świętochłowice, cena ofertowa: 33 087,00 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 31.05.2021 r.

ZAŁĄCZNIKI