Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1919, z późn.zm.).

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP, 641-10-05-769, Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Przedmiot zamówienia

  Wymiana konstrukcji dachu oraz naświetli w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1

  Oględzin pomieszczeń można dokonywać w dniu 26.05.2021 r., po uprzednim kontakcie telefonicznym. Tel. 32 248-73-80.

 3. Termin realizacji zamówienia

  01.06.2021 r. do 15.06.2021 r.

 4. Sposób i termin składania ofert

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 28-05-2021r., do godziny 9:00, w formie:

  1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
  2. faksem na nr telefonu: 32-248-73-80
  3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Kryteria wyboru oferty

  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena oferowana - 100%.

  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy oraz jej treść zostanie przekazana Wykonawcy po zawiadomieniu o wyborze oferty.

 6. Okres gwarancji

  Wymagana gwarancja 5 lat.

 

ZAŁĄCZNIKI