Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1919, z późn.zm.).

 1. Zamawiający
  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP: 641-10-05-769, Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Przedmiot zamówienia
  Wykonanie posadzki w pomieszczeniu, służącym do praktycznej nauki zawodu magazynier w Warsztacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Tunkla 147.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1
  Oględzin pomieszczeń można dokonywać w dniach 11.05.2021 r. i 12.05.2021 r., po uprzednim kontakcie telefonicznym. Tel. 32 243-91-30.

 3. Termin realizacji zamówienia
  17.05.2021 r. do 25.05.2021 r.

 4. Sposób i termin składania ofert
  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 14-05-2021r., do godziny 9:00, w formie:

  • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
  • faksem na nr telefonu: (32) 248-73-80
  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Kryteria wyboru oferty
  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena oferowana - 100%.
  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy oraz jej treść zostanie przekazana Wykonawcy po zawiadomieniu o wyborze oferty.

 6. Okres gwarancji
  Wymagana gwarancja 5 lat.