Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że w okresie od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. wszystkie zajęcia prowadzone w placówce odbywać się będą wyłącznie w fomie zdalnej z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle, zgodnie z obowiązującym dotychczas planem zajęć.

Powyższe dotyczy:

  • zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Proszę na bieżąco śledzić wiadomości i ogłoszenia na stronie internetowej placówki. W razie pytań, prosimy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem w godzinach jego pracy (tel.: 32 248-73-80).

Życzę wszystkim nauczycielom i wszystkim uczniom wytrwałości i niezawodnego zdrowia!