11.06.2024 oraz 12.06.2024 r. - dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że dni 11 czerwca 2024 r. oraz 12 czerwca 2024 r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizowane będą zgodnie z planem.