30.04.2024 oraz 02.05.2024 r. - dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że dni 30 kwietnia 2024 r. oraz 2 maja 2024 r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone w dniu 30 kwietnia 2024 r. w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizowane będą zgodnie z planem.