Nabór na wolne stanowisko pracy Nauczyciel teoretycznej oraz praktycznej nauki zawodu

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, iż zatrudni nauczycieli teoretycznej oraz praktycznej nauki zawodu w branży mechanicznej, ze szczególnym uwzględnieniem

  • operatora obrabiarki skrawającej,
  • mechatronika,
  • automatyka.

Poszukiwani są również nauczyciele do prowadzenia zajęć praktycznych w kwalifkacjach związanych z

  • mechaniką samochodową,
  • gastronomią.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od 1 września 2024 r.

Praca od poniedziałku do piątki, między godzinami 8:00 - 20:00, elastyczny czas pracy.

Pełny etat to 20 godzin / tydzień.

Możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak i w nadgodzinach.

Wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Możliwość zatrudnienia również w kolejnym roku szkolnym.

Wykształcenie i kwalifikacje zgodne z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2023 poz. 984) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) tj:

  • wyższe magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz przygotowanie pedagogiczne, lub studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne,
  • wyższe pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz przygotowanie pedagogiczne.
  • średnie - świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać,
  • tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać oraz przygotowanie pedagogiczne.

Załączniki