Bezpłatne numery pomocowe

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 70 2222 Całodobowy

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12 Całodobowy

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111 Całodobowy

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

116 123 Całodobowy

Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia

116 123 Całodobowy

Inne numery telefonów pomocowych znajdziesz na stronach:

www.zapobiegajmysamobojstwom.pl

www.zwjr.pl/bezplatne-numery-pomocowe

www.pokonackryzys.pl