Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

  • 2 maja 2023 r.,
  • 9 czerwca 2023 r.,
  • 13 czerwca 2023 r.,
  • 14 czerwca 2023 r.