Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od 26 kwietnia 2021 r. wznawiamy zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej dla uczniów wszystkich klas.

Zajęcia będą odbywać się w reżimie sanitarnym zgodnie z harmonogramem obowiązującym przed wiosenną przerwą świąteczną. W przypadku pytań proszę kontaktować się z danym warsztatem, w którym odbywają się zajęcia.