>>> ckprsl.pl
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, mieszkające w województwie śląskim, do wzięcia udziału w projekcie

"Fachowiec w zawodzie"

Projekt umożliwi Ci:
  • uzyskanie tytułu zawodowego wydanego przez Państwową Komisje Egzaminacyjną w zawodzie Sprzedawca.

    Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie co najmniej 2 lub 3 letniego stażu pracy w zależności od zawodu.

  • uzyskanie tytułu zawodowego mistrza wydanego przez Państwową Komisje Egzaminacyjną w zawodach: Kucharz małej gastronomii, Fryzjer oraz Operator obrabiarek skrawających.

    Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie tytułu zawodowego, robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika i 3 letni staż pracy po uzyskaniu w/w tytułu.

Szczegółowe informacje na temat:
  • wymogów, jakie należy spełniać, by podejść do egzaminu państwowego
  • wymaganej dokumentacji
  • realizacji egzaminów
  • kryteriów oceniania na egzaminie
znajdują się w Regulaminie projektu.

Zapisy na egzaminy rozpoczynają się 1 lutego 2012 roku i potrwają do 30 listopada 2012 roku! Terminy egzaminów ustalane będą w momencie zgłoszenia się kilkuosobowej grupy osób, w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu. Wszystkie egzaminy realizowane będą w Warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.
www.efs.gov.pl