>>> ckprsl.pl
CKPiDZ powstało 1 września 2008 z połączenia CKP i ODiDZ, jest kontynuatorem wszystkich działań CKP, jako zespół placówek oświatowych realizujący zadania z zakresu praktycznego przygotowania młodzieży i dorosłych do zawodu. CKP utworzono 1 stycznia 2001 na bazie warsztatów szkolnych zespołów szkół z Rudy Śląskiej. Kształcenie odbywa się w formie szkolnej i pozaszkolnej ma charakter kursów doszkalających, kwalifikacyjnych i przekwalifikujących.

W roku szk. 2010/11 w CKPiDZ kształci się ok. 1700 uczniów, a także kształciło się 385 osób dorosłych (w roku 2010). Było to między innymi 24 operatorów obrabiarek skrawających, 30 murarzy, 44 technologów prac wykończeniowych w budownictwie (zawód, w którego skład wchodzi zakres programowy posadzkarza), 36 techników budownictwa, 36 sprzedawców, 288 kucharzy małej gastronomii i 109 kucharzy.

CKPiDZ jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w zakresie realizacji częci praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w następujących zawodach
 • betoniarz - zbrojarz 712 [01]
 • elektryk 724[01]
 • fryzjer 514[01]
 • kucharz małej gastronomii 512[05]
 • malarz - tapeciarz 714 [01]
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń 723[02]
 • mechanik pojazdów samochodowych 723[04]
 • operator obrabiarek skrawających 723[02]
 • monter - elektronik 725[01]
 • murarz 712 [06]
 • operator obrabiarek skrawających 723[02]
 • sprzedawca 522[01]
 • ślusarz 722[03]
 • technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
 • technik elektronik 311[07]
 • technik elektryk 311[08]
 • technik mechanik 511[20]
 • technik pojazdów samochodowych 311[52]
 • technik usług fryzjerskich 514[02]
W sesji egzaminacyjnej w czerwcu 2010 roku przeegzaminowaliśmy 226 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Przy CKPiDZ Śląski Kurator Oświaty powołał Państwowe Komisje Egzaminacyjne do nadawania tytułów zawodowych i tytułów zawodowych mistrza osobom dorosłym w następujących zawodach:
 • elektryk 724[01]
 • fryzjer 514[01]
 • kucharz małej gastronomii 512[05]
 • murarz 712 [06]
 • operator obrabiarek skrawających 723[02]
 • posadzkarz
 • sprzedawca 522[01]
 • ślusarz 722[03]
W roku 2010 przystąpiło ogółem 107 osób do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy i tytuł zawodowy mistrza w CKPiDZ. Warunki przystąpienia do egzaminu określa rozporządzenie MEiN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejetności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216).

W skład CKPiDZ wchodzą 4 warsztaty i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Wykaz pracowni i warsztatów przedstawia się następująco:

Warsztat Nr 1 w Rudzie Śląskiej 9 przy ul. Hallera 6 w skład którego wchodzą:
 • Dyrekcja CKP
 • Warsztat Mechaniczny
  • dział obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC
  • dział tokarek
  • dział maszyn różnych
  • dział obróbki ręcznej
  • pracownie komputerowego wspomagania pracy obrabiarek sterowanych CNC
 • Regionalne Centrum Szkolenia Toyoty:
  • multimedialna pracownia mechaniki pojazdowej
  • warsztat diagnostyki i symulacji obsługi pojazdów samochodowych
Warsztat Nr 2 w skład którego wchodzą:
 • Warsztat Gastronomiczny w Rudzie Śląskiej przy ul. Gliniana 2
  • salka instruktażowa
  • stołówka na 70 miejsc
  • kuchnia gorąca
  • pomieszczenie do obróbki wstępnej produktów
  • pomieszczenie do sporządzania ciast i makaronów
  • pomieszczenie do obróbki mięs i ryb
  • zmywalnia
  • ekspedycja
  • magazyny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
 • Warsztat Gastronomiczny w Rudzie Śląskiej przy ul. Oświęcimskiej 90
  • salka intruktażowa
  • stołówka na 150 miejsc
  • kuchnia gorąca
  • pomieszczenie do obróbki wstępnej produktów
  • pomieszczenia do sporządzania ciast , makaronów, obróbki mięs i ryb
  • zmywalnia
  • ekspedycja
  • magazyny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
Warsztat Nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul.Tunkla 147 w skład którego wchodzą
 • Warsztat Ślusarsko - Stolarski
  • pracownie obróbki ręcznej
  • stolarnia (obróbka ręczna i mechaniczna)
  • pracownia technologii robót wykończeniowych w budownictwie
  • pracownia ogólnozawodowa
 • Stacja Kontroli Pojazdów
  • stacja o zakresie podstawowym do kontroli pojazdów do 3.5 ton
  • zaplecze socjalne
 • Serwis obsługi samochodów
  • stanowiska do mechaniki pojazdowej
  • stanowiska do wymiany ogumienia
  • myjnia samochodowa
Warsztat Nr 4 w Rudzie Śląskiej 9 przy ul. Hallera 6 w skład którego wchodzą:
 • Pracownie Fryzjersko - Kosmetyczne
  • pracownia komputerowa (15 stanowisk + serwer)
  • dwie pracownie fryzjerskie
  • pracownia kosmetyczna
  • pracownia chemii fryzjerskiej
  • 2 pracownie ogólnozawodowe
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3 w skład której wchodzą:
 • pracownia komputerowa
 • pracownia elektroniczna
 • pracownia elektryczna
 • pracownia sprzedaży detalicznej i hurtowej
 • pracownia krawiectwa lekkiego
 • pracownia budowlana
 • pracownia stylizacji fryzjerskiej
 • pracownia mechatroniki
 • pracownia technologii gastronomicznych
 • pracownie ogólnozawodowe
 • warsztat obróbki ręcznej
Warsztaty i pracownie wyposażono w odpowiednią ilość stanowisk i środki audiowizualne (projektory multimedialne, monitory LCD, rzutniki pisma, odtwarzacze VHS i DVD, ekrany i inne wyposażenie szkolne). Pomieszczenia spełniają wszystkie niezbędne wymagania. Każdy warsztat posiada część biurową, pokój nauczycielski, zaplecze socjalne w skład którego wchodzi: jadalnia, szatnie, łaźnie i toalety.

Posiadamy sprzet, urządzenia i maszyny niezbędne do realizacji procesów technologicznych wykonywanych w trakcie zajęć praktycznych. Są sprawne i pod stałą kontrolą serwisanta. Koło każdej z nich znajduje się instrukcja obsługi i BHP. Kadra pedagogiczna składa się z nauczycieli, trenerów i wykładowców posiadających wyzsze wykształcenie z zakresu swojego zawodu.

www.efs.gov.pl