>>> ckprsl.pl
By wziąć udział w projekcie należy dostarczyć osobiście lub drogą e-mailową, faksem, pocztą do Biura Projektu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej następujące dokumenty:
  • Formularz zgłoszeniowy Pobierz
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie Pobierz
  • Świadetwco pracy
  • Świadectwo szkolne
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu Pobierz
  • Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej Pobierz
  • Oświadczenie o nieaktywności zawodowej Pobierz
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pobierz
  • 2 zdjęcia
Wnioski do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na tytuł zawodowy:
Wnioski do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na tytuł zawodowy mistrza:
www.efs.gov.pl