Informacje na temat kształcenia

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że od dnia 30 listopada 2020 r. wznawia prowadzenie stacjonarnych zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w dalszym ciągu prowadzone są w formie zdalnej za pomocą platformy e-learningowej Moodle. Wszyscy uczniowie, którzy nie otrzymali na prywatnie skrzynki pocztowe danych dostępowych do platformy proszeni są o kontakt pod numerem telefonu (32) 340 49 18 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem inspektor@ckz-ruda.pl

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, zarówno pracujące jak i niepracujące, chcące uzyskać lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe do skorzystania z nauki, w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Nauka trwa od sześciu do dziesięciu miesięcy w ramach jednej kwalifikacji, w systemie dogodnym dla Państwa. Całość kształcenia, zarówno teoretycznego jak i praktycznego odbywa się w nowoczesnych i w pełni wyposażonych pracowniach i warsztatach Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, w naszym ośrodku egzaminacyjnym.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

W Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego młodzież uczęszczająca do Branżowych Szkół I Stopnia w Rudzie Śląskiej oraz miastach ościennych kształci się na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Warsztat Usługowy

Na warsztacie podczas praktycznej nauki zawodu kształci się młodzież w zawodach Technik usług kosmetycznych, Fryzjer, Sprzedawca, Magazynier oraz Krawiec. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz usługową.

 

Warsztat Samochodowo-Budowlany

Na warsztacie podczas praktycznej nauki zawodu kształci się młodzież w zawodach Technik pojazdów samochodowych, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik elektryk, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Elektryk oraz Ślusarz. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz usługową.

Warsztat Gastronomiczny

Na warsztacie podczas praktycznej nauki zawodu kształci się młodzież w zawodach Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kucharz. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz usługową.

Warsztat Mechaniczy

Na warsztacie podczas praktycznej nauki zawodu kształci się młodzież w zawodach Technik mechatronik, Technik elektryk, Technik elektronik, Technik informatyk, Operator obrabiarek skrawających oraz Elektryk. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz usługową.