Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej pragnie poinformować, że zebranie rady pedagogicznej odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 1000 w budynku przy ulicy Gen. Hallera 6.