ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

dla zapytania ofertowego:

Sprzedaż i dostawa ŚRODKÓW CZYSTOŚCI do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

Zamawiający – Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Ślaskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę środków czystości do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

  1. Firma GREG-POL ul. Sportowa 25/7 41-608 Świętochłowice cena ofertowa: 1 312,98 zł brutto
  2. Firma Handlowa Marpol ul. Michałkowicka 51 41-100 Siemianowice Śląskie cena ofertowa: 1 664,45 zł brutto
  3. Agapit Sp. z o.o. Sp.k. ul. M.Zientary-Malewskiej 26 10-302 Olsztyn cena ofertowa: 1720,57 zł brutto
  4. Comex Trade Sp. Z o.o. Sp. K ul. Hallera 18B 41-709 Ruda Śląska cena ofertowa: 1784,32 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający – Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez:

Firma GREG-POL ul. Sportowa 25/7 41-608 Świętochłowice

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 30.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania