ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

dla zapytania ofertowego:

Sprzedaż i dostawa ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
na rok 2021

Zamawiający – Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Ślaskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę ŚRODKÓW CZYSTOŚCI do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. DABEX Kołodziej i Jęczmionka
  ul. Żelazna 4
  41-709 Ruda Śląska
  cena ofertowa: 2 000,16 zł brutto
 2. AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Marii Zientary-Malewskiej 26
  10-302 Olsztyn
  cena ofertowa: 1 948,62 zł brutto
 3. FIRMA HANDLOWA „MARPOL”
  ul. Michałkowicka 51
  41-100 Siemianowice Śląskie
  cena ofertowa: 1 770,61 zł brutto
 4. FIRMA „Greg-Pol” Jolanta Nowak
  ul. Sportowa 25/7
  41-608 Świętochłowice
  cena ofertowa: 1 530,98 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający – Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę:

FIRMA „Greg-Pol” Jolanta Nowak
ul. Sportowa 25/7
41-608 Świętochłowice
cena ofertowa: 1 530,98 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 30.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania