ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

dla zapytania ofertowego:

Sprzedaż i dostawa PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI I STYLIZACJI WŁOSÓW do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

Zamawiający – Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Ślaskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI I STYLIZACJI WŁOSÓW do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

  1. „CORA” Hurtownia Artykułów Fryzjersko-Kosmetycznych Katarzyna Słaboń ul. Prosta 11 44-200 Rybnik
    cena ofertowa: 2 654,94 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający – Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez:

„CORA” Hurtownia Artykułów Fryzjersko-Kosmetycznych Katarzyna Słaboń ul. Prosta 11 44-200 Rybnik

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 30.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania