ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

dla zapytania ofertowego:

Sprzedaż i dostawa ODZIEŻY OCHRONNEJ
do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
na rok 2021

Zamawiający – Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Ślaskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę ODZIEŻY OCHRONNEJ do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

  1. P.P.H.U. WAMAX Katarzyna Grysla
    ul. ks. L. Tunkla 94
    41-707 Ruda Śląska
    cena ofertowa: 2 578,30 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający – Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę:

P.P.H.U. WAMAX Katarzyna Grysla
ul. Ks. L. Tunkla 94
41-707 Ruda Śląska
cena ofertowa: 2 578,30 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 30.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania