ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

dla zapytania ofertowego:

Sprzedaż i dostawa MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH
do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
na rok 2021

Zamawiający – Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Ślaskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. Firma Handlowa KOMAX 9
  ul. Przemysłowa 2
  10-418 Olsztyn
  cena ofertowa: 6 730,56 zł brutto
 2. PRYZMAT Sp. z o.o.
  ul. Ostrowskiego 15
  53-238 Wrocław
  cena ofertowa: 5 695,95 zł brutto
 3. DMD S.C
  ul. Staroniwska 41B
  35-101 Rzeszów
  cena ofertowa: 3 883,11 zł brutto
 4. KOMATECH S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk
  ul. Wojska Polskiego 8
  43-190 Mikołów
  cena ofertowa: 3 837,60 zł brutto
 5. Partner w biurze
  ul. Ogrodowa 5
  41-803 Zabrze
  cena ofertowa: 3 290,72 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający – Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę:

Partner w biurze
ul. Ogrodowa 5

41-803 Zabrze
cena ofertowa: 3 290,73 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 30.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania