Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że do 29 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia prowadzone w Centrum realizowane będą w formie zdalnej za pomocą platformy e-learningowej Moodle.

Powyższe dotyczy:

  • zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych – za wyjątkiem zajęć dla uczniów klas IV technikum, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.,
  • turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
  • kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Treść ogłoszenia