Informujemy, że wznawiamy zajęcia praktyczne w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Szczegóły dostępne telefonicznie pod numerem 32 248 73 80.

  • Uczestnictwo w zajęciach praktycznych wymaga zgody kursanta.
  • Zajęcia teoretyczne nadal prowadzone są poprzez platformę Moodle.
  • Obecnie obowiązujący harmonogram zajęć dostępny jest do wglądu na stronie internetowej CKZ oraz platformie Moodle.
  • Każdy uczestnik zobowiązany jest wyposażyć się w maseczkę i rękawiczki przeznaczone tylko na zajęcia.
  • Osoby będące w grupie ryzyka lub podejrzewające u siebie zakażanie uprasza się o nieuczestniczenie w zajęciach.