Od dnia 30 listopada 2020 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej wznawia prowadzenie stacjonarnych zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia będą odbywały się w tych dniach tygodnia, które wynikały z planów obowiązujących przed zawieszeniem zajęć w formie stacjonarnej.

Będzie obowiązywał dotychczasowy wymiar godzin, z podziałem na:

  • naukę w formie stacjonarnej – ilość godzin nie przekroczy 10 godzin tygodniowo,
  • naukę w formie zdalnej – pozostałe godziny wynikające z programu nauczania zawodu.

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej realizowane będą za pomocą platformy e-learningowej Moodle.