Od 1 czerwca 2020 r. będą realizowane zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia. Zajęcia te będą realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym dla konsultacji indywidualnych i ogłoszonym jeszcze w maju 2020 r.

Nadal obowiązuje harmonogram konsultacje dla klas I i II branżowych szkół I stopnia oraz klas od I do III klas technikum.

Uczniowie, którzy będą brali udział zarówno w zajęciach praktycznych, jak i konsultacjach, mogą w nich uczestniczyć, po wyrażeniu swojej zgody, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

Wznowienie praktyk i zajęć praktycznych dla uczniów kl. III branżowych szkół I stopnia