Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia prowadzone w Centrum realizowane będą w formie zdalnej za pomocą platformy e-learningowej Moodle.

Powyższe dotyczy:

  • zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
  • kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wszyscy uczniowie, którzy nie otrzymali na własne prywatnie skrzynki pocztowe danych dostępowych do platformy e-learningowej Moodle proszeni są o kontakt pod numerem telefonu (32) 340 49 18 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem inspektor@ckz-ruda.pl

Treść ogłoszenia