Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie: 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Całkowita wartość projektu (PLN): 1 321 553,00 zł
Kwota dofinansowania (PLN): 991 164,75 zł
Czas realizacji projektu: lata 2006 – 2007

Celem projektu był rozwój zdolności fryzjerskich wśród mieszkańców regionu i umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji lub podwyższenia już posiadanych. W ramach szkolenia, w zależności od posiadanych już kwalifikacji, uczestnicy mogli ukończyć jeden z trzech kursów: Fryzjer (60 osób), Mistrz fryzjerstwa (60 osób) lub Specjalista nowoczesnych trendów we fryzjerstwie (60 osób). Po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty w Katowicach, 59 osób otrzymało tytuł zawodowy mistrza w zawodzie fryzjer.