ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

dla zapytania ofertowego:

Sprzedaż i dostawa MATERIAŁÓW BIUROWYCH
do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
na rok 2021

Zamawiający – Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Ślaskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę MATERIAŁÓW BIUROWYCH do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. Partner w biurze Sp. z o.o.
  ul. Ogrodowa 5
  41-803 Zabrze
  cena ofertowa: 3 308,66 zł brutto
 2. Expert w biurze Sp. z o.o.
  ul. Handlowa 23
  41-807 Zabrze
  cena ofertowa: 2 697,35 zł brutto
 3. LUKA Sp. z o.o.
  ul. Siemianowicka 7d
  40-301 Katowice
  cena ofertowa: 2 008,96 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający – Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę:

LUKA Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 7d

40-301 Katowice

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 30.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania