Przedmiotem konsultacji było określenie zapotrzebowania na pracownie do praktycznej nauki zawodów w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się treścią sprawozdania.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych