Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Czas realizacji projektu: lata 2009 – 2011
Strona internetowa projektu: https://ckz-ruda.pl/smakieuropy/index.html

Głównym celem  projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących mieszkających na terenie Bytomia, Chorzowa, Rudy Śląskiej lub Świętochłowic, chcących z własnej inicjatywy nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności lub są pasjonatami sztuki kulinarnej, a także chcą potwierdzić uzyskane umiejętności w trakcie swojej pracy poprzez zdanie egzaminu państwowego (na tytuł zawodowy lub tytuł mistrza). Projekt miał w szczególności na celu zapoznanie uczestników projektu z nowymi technikami i trendami w gastronomii, zarówno w kuchni polskiej jak i międzynarodowej, poznanie zasad zdrowego odżywiania oraz podniesienie jakości usług gastronomicznych wykonywanych przez lepiej wykwalifikowany personel. W ramach projektu przewidziano stworzenie 3 poziomów szkolenia po 36 osób (zajęcia praktyczne w grupach po 12 osób).