W Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego młodzież uczęszczająca do Branżowych Szkół I Stopnia w Rudzie Śląskiej oraz miastach ościennych kształci się na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.