Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, zarówno pracujące jak i niepracujące, chcące uzyskać lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe do skorzystania z nauki, w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Nauka trwa od sześciu do dziesięciu miesięcy w ramach jednej kwalifikacji, w systemie dogodnym dla Państwa. Całość kształcenia, zarówno teoretycznego jak i praktycznego odbywa się w nowoczesnych i w pełni wyposażonych pracowniach i warsztatach Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, w naszym ośrodku egzaminacyjnym.