Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że od dnia 30 listopada 2020 r. wznawia prowadzenie stacjonarnych zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w dalszym ciągu prowadzone są w formie zdalnej za pomocą platformy e-learningowej Moodle. Wszyscy uczniowie, którzy nie otrzymali na prywatnie skrzynki pocztowe danych dostępowych do platformy proszeni są o kontakt pod numerem telefonu (32) 340 49 18 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem inspektor@ckz-ruda.pl